Τρίτη έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις: πρώτα πορίσματα

Résumé
Δημοσιευμένο
19 Δεκέμβριος 2013
pdf
Μορφότυποι
Συντάκτης (συντάκτες): 
Eurofound

Περίληψη

Η τρίτη έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ΕΕΕ) αποτυπώνει πρακτικές σε επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους εργαζόμενους στις 28 χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ισλανδία, το Μαυροβούνιο και την Τουρκία. Συνολικά, περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις συμμετείχαν στην έρευνα που διενεργήθηκε από την Gallup Europe, με το μέγεθος του δείγματος-στόχου ανά χώρα να κυμαίνεται από 300 ώς 1650. Στα θεματικά πεδία συγκαταλέγονται η οργάνωση της εργασίας, οι πρακτικές στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, η συμμετοχή των εργαζομένων και ο κοινωνικός διάλογος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι πρακτικές αυτές προάγουν την «έξυπνη ανάπτυξη».Μεταφορτώστε το αρχείο PDF: EL (pdf 1510.87 Kb) Read less

Μορφότυποι

 • Έκθεση

  Αριθμός σελίδων: 
  8
  Αριθμός αναφοράς: 
  ef1386
  ISBN: 
  978-92-897-1139-5
  Αριθμός καταλόγου: 
  TJ-04-13-125-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49843
  Catalogue info

  Τρίτη έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις: πρώτα πορίσματα

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Η τρίτη έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ΕΕΕ) αποτυπώνει πρακτικές σε επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους εργαζόμενους στις 28 χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ισλανδία, το Μαυροβούνιο και την Τουρκία. Συνολικά, περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις συμμετείχαν στην έρευνα που διενεργήθηκε από την Gallup Europe, με το μέγεθος του δείγματος-στόχου ανά χώρα να κυμαίνεται από 300 ώς 1650. Στα θεματικά πεδία συγκαταλέγονται η οργάνωση της εργασίας, οι πρακτικές στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, η συμμετοχή των εργαζομένων και ο κοινωνικός διάλογος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι πρακτικές αυτές προάγουν την «έξυπνη ανάπτυξη».

  Μορφότυποι

Part of the series

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου