Πρώτα πορίσματα: Έκτη Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας

Résumé
Δημοσιευμένο
23 Νοέμβριος 2015
pdf
Formats and languages
  • Μεταφόρτωση
Συντάκτης (συντάκτες): 
Eurofound

Περίληψη

Η έκτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (ΕΕΣΕ) παρουσιάζει τις ιδιομορφίες της διαχρονικής εξέλιξης της εργασίας στην Ευρώπη ανά χώρα, επαγγελματικό κλάδο, φύλο και ηλικιακή ομάδα. Τα πορίσματα της έκθεσης αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τRead more

Η έκτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (ΕΕΣΕ) παρουσιάζει τις ιδιομορφίες της διαχρονικής εξέλιξης της εργασίας στην Ευρώπη ανά χώρα, επαγγελματικό κλάδο, φύλο και ηλικιακή ομάδα. Τα πορίσματα της έκθεσης αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την προώθηση της δικαιοσύνης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, με ειδικότερη έμφαση στο εύρος και το πεδίο εφαρμογής των δράσεων που μπορούν να αναπτυχθούν ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις.

Read less

Formats and languages

  • Μεταφόρτωση
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου