Πρώτα πορίσματα: Έκτη Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας

Résumé
Δημοσιευμένο
23 Νοέμβριος 2015
Formats and languages
 • PDF
Authors: 
Eurofound

Περίληψη

Η έκτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (ΕΕΣΕ) παρουσιάζει τις ιδιομορφίες της διαχρονικής εξέλιξης της εργασίας στην Ευρώπη ανά χώρα, επαγγελματικό κλάδο, φύλο και ηλικιακή ομάδα. Τα πορίσματα της έκθεσης αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την προώθηση της δικαιοσύνης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, με ειδικότερη έμφαση στο εύρος και το πεδίο εφαρμογής των δράσεων που μπορούν να αναπτυχθούν ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις.

 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  EF1568
  ISBN: 
  978-92-897-1429-7
  Catalogue: 
  TJ-01-15-746-EL-N
  DOI: 
  10.2806/59106
  Catalogue info

  Πρώτα πορίσματα: Έκτη Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας

  Authors: 
  Eurofound

  Η έκτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (ΕΕΣΕ) παρουσιάζει τις ιδιομορφίες της διαχρονικής εξέλιξης της εργασίας στην Ευρώπη ανά χώρα, επαγγελματικό κλάδο, φύλο και ηλικιακή ομάδα. Τα πορίσματα της έκθεσης αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την προώθηση της δικαιοσύνης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, με ειδικότερη έμφαση στο εύρος και το πεδίο εφαρμογής των δράσεων που μπορούν να αναπτυχθούν ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις.

  Available formats

  • Download full reportPDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου