Πρόγραμμα εργασίας 2008: Ετήσιο σχέδιο διαχείρισης

Work programme
Δημοσιευμένο
22 Ιανουάριος 2008
pdf
Formats and languages
 • Μεταφόρτωση
Συντάκτης (συντάκτες): 
Eurofound

Περίληψη

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί από το Ίδρυμα για το 2008, στο πλαίσιο του τετραετούς προγράμματός του 2005-2008, Για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε μια Ευρώπη που αλλάζει.


Formats and languages

 • Μεταφόρτωση
 • Έκθεση

  Αριθμός αναφοράς: 
  ef0802
  Catalogue info

  Πρόγραμμα εργασίας 2008: Ετήσιο σχέδιο διαχείρισης

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί από το Ίδρυμα για το 2008, στο πλαίσιο του τετραετούς προγράμματός του 2005-2008, Για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε μια Ευρώπη που αλλάζει.

  Μορφότυποι

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου