ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ: Καλύτερα τεκμηριωμένες πολιτικές για μια πιο ανταγωνιστική και δίκαιη Ευρώπη

Work programme
Δημοσιευμένο
20 Νοέμβριος 2012
pdf
Formats and languages
 • PDF
Συντάκτης (συντάκτες): 
Eurofound

Περίληψη

Καθώς το Eurofound ετοιμάζεται να εφαρμόσει το νέο τετραετές πρόγραμμα εργασίας του, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία της. Οι προοπτικές για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου γίνονται ολοένα πιο ασαφείς. Καθώς το πρόγραμμα εργασίας καταρτίσθηκε με σημείο αναφοράς το συγκεκριμένο κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και με γνώμονα τις συγκεκριμένες βασικές επιτακτικές ανάγκες, οι προτεραιότητές του αντικατοπτρίζουν αφενός την άμεση πρόκληση της αντιμετώπισης της κρίσης και, αφετέρου, τη μεσοπρόθεσμη φιλοδοξία για επίτευξη προόδου στην κατεύθυνση μιας ανταγωνιστικής και δίκαιης Ευρώπης – μια φιλοδοξία που αναμφίβολα αποτελεί μέρος της συνολικής φιλοδοξίας για την επαναφορά της Ευρώπης στην «ορθή τροχιά». Βασιζόμενο σε περισσότερα από 30 χρόνια έρευνας και εμπειρογνωμοσύνης στην υπηρεσία των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων της Ευρώπης –θεσμικά όργανα της ΕΕ, κυβερνήσεις και κοινωνικοί εταίροι– το παρόν πρόγραμμα παρουσιάζει το στρατηγικό πλαίσιο εργασίας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για την περίοδο 2013 έως 2016.Μεταφορτώστε το αρχείο PDF: EL (pdf 603.29 Kb) Read less

Formats and languages

 • PDF
 • Full report

  Αριθμός σελίδων: 
  32
  Αριθμός αναφοράς: 
  ef1252
  Catalogue info

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ: Καλύτερα τεκμηριωμένες πολιτικές για μια πιο ανταγωνιστική και δίκαιη Ευρώπη

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Καθώς το Eurofound ετοιμάζεται να εφαρμόσει το νέο τετραετές πρόγραμμα εργασίας του, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία της. Οι προοπτικές για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου γίνονται ολοένα πιο ασαφείς. Καθώς το πρόγραμμα εργασίας καταρτίσθηκε με σημείο αναφοράς το συγκεκριμένο κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και με γνώμονα τις συγκεκριμένες βασικές επιτακτικές ανάγκες, οι προτεραιότητές του αντικατοπτρίζουν αφενός την άμεση πρόκληση της αντιμετώπισης της κρίσης και, αφετέρου, τη μεσοπρόθεσμη φιλοδοξία για επίτευξη προόδου στην κατεύθυνση μιας ανταγωνιστικής και δίκαιης Ευρώπης – μια φιλοδοξία που αναμφίβολα αποτελεί μέρος της συνολικής φιλοδοξίας για την επαναφορά της Ευρώπης στην «ορθή τροχιά». Βασιζόμενο σε περισσότερα από 30 χρόνια έρευνας και εμπειρογνωμοσύνης στην υπηρεσία των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων της Ευρώπης –θεσμικά όργανα της ΕΕ, κυβερνήσεις και κοινωνικοί εταίροι– το παρόν πρόγραμμα παρουσιάζει το στρατηγικό πλαίσιο εργασίας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για την περίοδο 2013 έως 2016.

  Available formats

  • Download full reportPDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου