Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας 2020

Πώς είναι η επαγγελματική σας ζωή και πώς θα την αξιολογούσατε σε σύγκριση με την επαγγελματική ζωή των άλλων Ευρωπαίων;

Το Eurofound είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διερευνά τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ανθρώπων στην Ευρώπη και τη μεταβολή των συνθηκών αυτών με την πάροδο του χρόνου. Κάθε πέντε χρόνια, διενεργεί μια έρευνα η οποία εξετάζει τις συνθήκες εργασίας και την ποιότητα της απασχόλησης. Η κάθε έρευνα παρέχει μια ενημερωμένη εικόνα του κόσμου της εργασίας και δείχνει πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα και με ποιο τρόπο.

Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (ΕΕΣΕ) παρέχει σημαντικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το πώς εργάζονται οι άνθρωποι, στο χώρο εργασίας, σε επίπεδο χώρας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο - αποφάσεις που μπορούν να ωφελήσουν εσάς και άλλα άτομα στην εργασία σας. Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας σας, συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας, της έκθεσης σε κινδύνους, του πώς οργανώνεται η εργασία, της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, της πρόσβασης σε κατάρτιση, των ανταμοιβών και της συνολικής ικανοποίησης με την εργασία. 

H ΕΕΣΕ διεξάγεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε επτά υποψήφιες χώρες και τη Νορβηγία και την Ελβετία. Θα πραγματοποιηθούν από 1.000 έως και 3.300 συνεντεύξεις με εργαζομένους σε κάθε χώρα – συνολικά πάνω από 45.000 άτομα. Οι συνεντεύξεις θα γίνονται  πρόσωπο με πρόσωπο στο σπίτι. Είναι ζωτικής σημασίας να απαντήσουν στην έρευνα όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα. Τα άτομα με τα οποία επικοινωνούμε επιλέγονται τυχαία.

Τα αποτελέσματα της ΕΕΣΕ θα χρησιμοποιηθούν για:

  • παρακολούθηση της προόδου και των προκλήσεων όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας 
  • ανάλυση της απόδοσης της πολιτικής απασχόλησης από άποψη ποιότητας της εργασίας
  • προσδιορισμό των ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο και ζητημάτων που προκαλούν ανησυχία, καθώς και την πρόοδο
  • να συμβάλουν στη δημιουργία νέων πολιτικών για τους ανθρώπους στην εργασία

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν το 2021. Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα ανωνυμοποιηθούν ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση οποιουδήποτε ατόμου στα αποτελέσματα. Αυτό γίνεται σε συμμόρφωση με το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να ανατρέξετε στην ειδοποίηση περί απορρήτου στο www.ipsos.uk/EWCS7

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Sophia MacGoris, Λειτουργό Ερευνών, στο smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου