Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας 2021

Το 2021 το Eurofound διενήργησε νέο κύκλο επιτόπιων ερευνών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας (EWCS). Για πρώτη φορά οι ερευνητές ήρθαν σε επικοινωνία με τους ερωτηθέντες με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης με τη βοήθεια υπολογιστή (CATI).

Λίγα λόγια για την έρευνα

Η έρευνα επεκτάθηκε σε 70 000 και πλέον εργαζόμενους 36 ευρωπαϊκών χωρών. Οι χώρες αυτές είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Ο νέος τρόπος διεξαγωγής της έρευνας (μέθοδος CATI) βασίζεται στη μέθοδο που ακολουθείται σε παρόμοιες έρευνες λόγω της πανδημίας COVID-19.

Με την έρευνα EWCS 2021 - έκτακτη έκδοση το Eurofound είναι σε θέση να παρέχει συγκρίσιμες και αντιπροσωπευτικές πληροφορίες για την ποιότητα των θέσεων εργασίας σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες εργασίας έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές και η δυνατότητα των εργαζομένων να συμβάλουν στην ανάκαμψη έχει κομβική σημασία. Ωστόσο, λόγω της αλλαγής του τρόπου διεξαγωγής των συνεντεύξεων, η σύγκριση με προηγούμενες έρευνες δεν θα είναι πλέον δυνατή και οι δυνατότητες ανάλυσης των τάσεων σε βάθος χρόνου θα είναι περιορισμένες.

Μεθοδολογία

Οι ερευνητικοί εταίροι του Eurofound Ipsos και οι εθνικοί του εταίροι διεξήγαγαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις στις εθνικές γλώσσες της κάθε χώρας: η έρευνα διενεργήθηκε σε 54 γλώσσες και προσαρμόστηκε ακόμα και στις παραλλαγές των εθνικών γλωσσών. Η έρευνα ακολουθεί βιομηχανικά πρότυπα δεοντολογίας και τη νομοθεσία ΓΚΠΔ . Οι ερωτηθέντες επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας κλήσης τηλεφωνικών αριθμών κινητών τηλεφώνων. Δεδομένου ότι το μέγεθος του δείγματος σε κάθε χώρα κυμαίνεται από 1 000 έως 4 200 συνεντεύξεις, οι ερευνητές είναι σε θέση να προβαίνουν σε εκτιμήσεις υψηλής ακρίβειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες βοηθούν τους αρμόδιους να αναλύουν τα θεματικά ερωτηματολόγια, να διενεργούν διεξοδικές δευτερογενείς αναλύσεις και να υποβάλουν παράλληλα στοιχεία και αναλύσεις για την ποιότητα της εργασίας σε εθνικό επίπεδο.

Το ερωτηματολόγιο (σε όλες τις γλώσσες) είναι ήδη διαθέσιμο και τα πρώτα αποτελέσματα (στα αγγλικά) και τα μικροδεδομένα θα δημοσιευθούν τον Δεκέμβριο του 2022. Πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα και τον τρόπο πρόσβασης στα δεδομένα θα αναρτηθούν όταν θα πλησιάσει η ημερομηνία δημοσίευσης.

Ιστορικό

Λόγω της πανδημίας Covid-19, το Eurofound αναγκάστηκε να διακόψει τις προσωπικές συνεντεύξεις για την έκδοση της έρευνας EWCS του 2020 μετά από μόλις επτά εβδομάδες. Το Eurofound θα θέσει στη διάθεση του κοινού, σε εύθετο χρόνο, ορισμένα έγγραφα τεκμηρίωσης, όπως μεθοδολογικές εκθέσεις και το ερωτηματολόγιο της έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα EWCS, επικοινωνήστε με τη Sophia MacGoris (Τηλ.: +353 1 204 3100, Ηλ. Ταχ.: smg@eurofound.europa.eu

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου