Διαθεσιμότητα δεδομένων

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Πολιτική του Eurofound αποτελεί η δωρεάν διάθεση ερωτηματολογίων και δεδομένων στο κοινό. Τα ερωτηματολόγια διατίθενται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πεδίου των ερευνών, ενώ τα δεδομένα των ερευνών διατίθενται το αργότερο δύο έτη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πεδίου.

Ερωτηματολόγια

Τα τελευταία διαθέσιμα ερωτηματολόγια αφορούν:

Σύνδεσμοι με τα ερωτηματολόγια παλαιότερων εκδόσεων των ερευνών διατίθενται στις σελίδες της εκάστοτε έρευνας.

Δεδομένα έρευνας

Τα δεδομένα του Eurofound και το συνοδευτικό υλικό αποθηκεύονται στο Αρχείο Δεδομένων Ηνωμένου Βασιλείου (UKDA) στο Έσεξ και προωθούνται επί γραμμής μέσω της Διεθνούς Υπηρεσίας Οικονομικών και Κοινωνικών Δεδομένων [Economic and Social Data Service (ESDS) International].

Τα δεδομένα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες που προτίθενται να τα χρησιμοποιήσουν για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Τα αιτήματα χρήσης για εμπορικούς σκοπούς διαβιβάζονται στο Eurofound προς αδειοδότηση.

Για τη χρήση των δεδομένων των ερευνών του Eurofound ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ESDS. Εντοπίστε τις έρευνες που σας ενδιαφέρουν κάνοντας κλικ στην ένδειξη ‘Micro data’ στην αριστερή γραμμή και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην ένδειξη Eurofound
  2. Στη σελίδα του Eurofound, κάνετε κλικ στον τίτλο της έρευνας που σας ενδιαφέρει προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα
  3. Κάνετε κλικ στο πλήκτρο ‘Μεταφόρτωση/παραγγελία’. Για να συνδεθείτε απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης:
    • Εάν φοιτείτε σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο του Ηνωμένου Βασιλείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στις τοπικές υπηρεσίες του ιδρύματός σας.
    • Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης για όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο Αρχείο Δεδομένων Ηνωμένου Βασιλείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.data-archive.ac.uk/sign-up/credentials-application.