Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009 - Κοινωνικός διάλογος

Κοινωνικός διάλογος στον χώρο εργασίας

  • Σχεδόν τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (37%) που έλαβαν μέρος στην έρευνα ανέφεραν την ύπαρξη θεσμικής εκπροσώπησης των εργαζομένων, η οποία καλύπτει το 60% και πλέον των υπαλλήλων
  • Περισσότεροι από δύο στους τρεις εργαζομένους στην ΕΕ καλύπτονται από συλλογική μισθολογική σύμβαση: στη συνολική οικονομία, το ποσοστό ανέρχεται σε 69% και στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σε 67%
  • Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Ευρώπη φαίνονται γενικά ικανοποιημένοι από την ύπαρξη μιας μάλλον καλής νοοτροπίας συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης των επιχειρήσεων
  • Η διοίκηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι, εν γένει, θετική ως προς την επίδραση του κοινωνικού διαλόγου και της εκπροσώπησης των εργαζομένων στον χώρο εργασίας
  • Περίπου 80% των εκπροσώπων που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι με την εργασία τους

Σημείωση: το βίντεο διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα.