Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009 - Κυμαινόμενες αποδοχές

Κυμαινόμενες αποδοχές και οικονομική συμμετοχή

  • Το ένα τρίτο των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους στην ΕΕ χρησιμοποιεί μισθολογικά συστήματα που εξαρτώνται από τις επιδόσεις του κάθε υπαλλήλου. Το ήμισυ και λίγο παραπάνω όλων των υπαλλήλων (53%) συμμετέχει στα συστήματα αυτά, τα οποία τυγχάνουν της ευρείας αποδοχής του 54% των εκπροσώπων των υπαλλήλων, με μεγάλες όμως διαφορές μεταξύ των χωρών.
  • Σύμφωνα με τα δεδομένα της Έρευνας για τις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις, το 14% όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους εντός της ΕΕ εφαρμόζουν σήμερα διάφορες μορφές του συστήματος επιμερισμού κερδών. Η μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης αυτού του συστήματος αναφέρεται στη Γαλλία, σε ποσοστό 35% των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Σημείωση: το βίντεο διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα