ΕΕΣΕ 2010 - Υγεία και ευημερία: ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους

Οι εργαζόμενοι που ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια είναι σήμερα περισσότεροι από ποτέ

Το ποσοστό των εργαζομένων που αναφέρουν ότι είναι πολύ καλά ή καλά ενημερωμένοι σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία οι οποίοι σχετίζονται με την εργασία τους έχει αυξηθεί – έως και 90% των εργαζομένων το 2010. Οι εργαζόμενοι στην Τουρκία (67%), στη Γαλλία (81%) και στη Μάλτα (85%) είναι οι λιγότερο ενημερωμένοι στην Ευρώπη, ενώ οι πιο ενημερωμένοι είναι οι εργαζόμενοι στην Ιρλανδία (97%), στην Ουγγαρία (95%) και στη Λεττονία (96%). Οι γυναίκες εμφανίζονται πιο ενημερωμένες από τους άνδρες.

‘Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ ατόμων που ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, με τους χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένους, να είναι συχνά λιγότερο ενημερωμένοι σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία από ό,τι οι εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης’, αναφέρει ο Greet Vermeylen, υπεύθυνος έρευνας στο Eurofound.

Πόσο καλά ενημερωμένοι είστε σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία οι οποίοι σχετίζονται με την εργασία σας; (ερ.30)

Το νέο Εργαλείο χαρτογράφησης ερευνών του
Eurofound σάς παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της 5ης Ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη, μια χρήσιμη και ελκυστική γραφική παράσταση με τις εξελίξεις στις εργασιακές συνθήκες κατά την περίοδο 1991-2010.