ΕΕΣΕ 2010 - Δεξιότητες, κατάρτιση και προοπτικές σταδιοδρομίας

Περισσότεροι εργαζόμενοι καταρτίζονται στον χώρο εργασίας

Λάβατε κατά το τελευταίο έτος κατάρτιση με έξοδα του εργοδότη σας (ή δικά σας έξοδα εάν είστε αυτοαπασχολούμενοι); (ερ.61α)

Η ευρωπαϊκή πολιτική επιδιώκει τόσο την αύξηση των θέσεων εργασίας όσο και την καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης των εργαζομένων προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα, μέσω της δημιουργίας, μεταξύ άλλων, των κατάλληλων συνθηκών που ευνοούν την απόκτηση δεξιοτήτων και ενθαρρύνουν την αυτονομία των εργαζομένων. Τόσο η κατάρτιση όσο και η οργάνωση της εργασίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

Σύμφωνα με την 5η Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας, το 2010 η κατάρτιση με έξοδα του εργοδότη κατέγραψε τα υψηλότερα επίπεδά της από το 1995 (για την ΕΕ των 15), με 34% των εργαζομένων να λαμβάνουν κατάρτιση τους τελευταίους 12 μήνες πριν από τη διενέργεια της έρευνας. Το φαινόμενο αυτό ανατρέπει την τάση της τελευταίας 15ετίας, κατά τη διάρκεια της οποίας η κατάρτιση με έξοδα του εργοδότη δεν είχε αυξηθεί (για την ακρίβεια, το ποσοστό είχε μειωθεί την περίοδο 2000-2005).

Η αξία αυτής της διαπίστωσης έγκειται στο ότι η σπουδαιότητα της κατάρτισης έχει αναγνωριστεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο χρόνος θα δείξει εάν η τάση αυτή είναι σταθερή. 'Πράγματι, το οικονομικό περιβάλλον ίσως να έχει διαδραματίσει κάποιον ρόλο', αναφέρει η Maija Lyly-Yrjänäinen, υπεύθυνη έρευνας στο Eurofound. 'Πολλά συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας περιλαμβάνουν κατάρτιση. Επίσης, ενδέχεται και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να κινητοποιήθηκαν περισσότερο.'

Επιπλέον, αυξήθηκε το ποσοστό της κατάρτισης στον χώρο εργασίας, με τη συμμετοχή του 30% το 2010 έναντι του 24% των εργαζομένων το 2005.

Το νέο Εργαλείο χαρτογράφησης ερευνών του Eurofound σάς παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της 5ης Ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας, μια χρήσιμη και ελκυστική γραφική παρουσίαση των εξελίξεων στις εργασιακές συνθήκες κατά την περίοδο 1991-2010.

Οι ευκαιρίες κατάρτισης δεν είναι ίδιες για όλους τους εργαζόμενους 

Όπως προκύπτει από την 5η Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας, οι μισθωτοί με συμβάσεις αορίστου χρόνου επωφελούνται πολύ περισσότερο από την κατάρτιση με έξοδα του εργοδότη από ό,τι οι εργαζόμενοι με άλλο καθεστώς απασχόλησης: το 2010, 39% των μισθωτών με συμβάσεις αορίστου χρόνου είχαν πρόσβαση σε κατάρτιση με έξοδα του εργοδότη, σε σύγκριση με μόλις 26% των υπόλοιπων εργαζομένων.

‘Από τα πορίσματά μας προκύπτει σαφώς ότι είναι πολύ σημαντικό το είδος της συμφωνίας σύμβασης που έχει συναφθεί με τον εργοδότη', αναφέρει ο Greet Vermeylen, υπεύθυνος έρευνας στο Eurofound. ‘Εάν έχει συναφθεί σύμβαση αορίστου χρόνου, ο εργαζόμενος έχει περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθεί στη δουλειά του, να μάθει περισσότερα και να βρει τρόπους που ενδεχομένως θα διαμορφώσουν ένα καλύτερο και πιο δημιουργικό περιβάλλον εργασίας'.

Λάβατε κατά το τελευταίο έτος κατάρτιση με έξοδα του εργοδότη σας;

Καθεστώς απασχόλησης: εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου

Η εικόνα ποικίλλει επίσης ανάλογα με την κατηγορία των εργαζομένων. Οι υπάλληλοι υψηλής ειδίκευσης ευνοούνται περισσότερο, με ποσοστό 47% να λαμβάνει κατάρτιση με έξοδα του εργοδότη σε σύγκριση με 36% των υπαλλήλων χαμηλότερης ειδίκευσης. Παρ' ότι όλες οι κατηγορίες εργαζομένων επωφελήθηκαν από την αύξηση της πρόσβασης στην κατάρτιση με έξοδα του εργοδότη την περίοδο 2000-2010, οι εργάτες χειρωνακτικής εργασίας ευνοήθηκαν περισσότερο από τους υπαλλήλους, καθώς το ποσοστό των εργατών χειρωνακτικής εργασίας με πρόσβαση σε κατάρτιση αυξήθηκε από 18% σε 22%. Αν και η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για τους υπαλλήλους, οι εργάτες χειρωνακτικής εργασίας εξακολουθούν να λαμβάνουν λιγότερη κατάρτιση.

Σημαντική είναι επίσης η ηλικία: 30% των εργαζομένων ηλικίας άνω των 50 ετών λαμβάνουν κατάρτιση με έξοδα του εργοδότη, σε σύγκριση με 36% των εργαζομένων ηλικίας 30-49 ετών. Η διαφορά μεταξύ ηλικιακών ομάδων έχει αμβλυνθεί.

Λάβατε κατά το τελευταίο έτος κατάρτιση με έξοδα του εργοδότη σας (ή δικά σας έξοδα εάν είστε αυτοαπασχολούμενοι); (ερ.61α)

 

Η κατάρτιση με έξοδα των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 50% την τελευταία πενταετία

Σύμφωνα με την 5η Ευρωπαϊκή έκθεση για τις συνθήκες εργασίας, ένας στους δέκα εργαζομένους (9%) έλαβε κατάρτιση στον χώρο εργασίας με δικά του έξοδα το 2010. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 50% την τελευταία δεκαετία.

'Αν και η αύξηση στην κατάρτιση είναι ευπρόσδεκτη και σύμφωνη προς τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής, θα ήταν σκόπιμο να γίνουν κάποιες επισημάνσεις: δύσκολα μπορεί να ειπωθεί ότι τα επίπεδα της παρεχόμενης κατάρτισης είναι υψηλά', αναφέρει η Agnès Parent-Thirion, επικεφαλής της ομάδας Ερευνών και τάσεων στο Eurofound. 'Κατάρτιση με δικά τους έξοδα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Οι ανισότητες μεταξύ υπαλλήλων υψηλής ειδίκευσης και εργατών χειρωνακτικής εργασίας χαμηλής ειδίκευσης είναι πολλές όσον αφορά την κατάρτιση εν γένει, αλλά ακόμη περισσότερες όσον αφορά την κατάρτιση με έξοδα των ίδιων των εργαζόμενων. '

Όταν η κατάρτιση στον χώρο εργασίας παρέχεται με έξοδα του εργοδότη, η αναλογία υπαλλήλων υψηλής ειδίκευσης προς τους εργάτες χειρωνακτικής εργασίας χαμηλής ειδίκευσης είναι 1 προς 2, ενώ όταν τα έξοδα της κατάρτισης τα αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι η αναλογία αυτή είναι 1 προς 5.

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η αύξηση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού απαιτεί μια φιλόδοξη και πολυεπίπεδη στρατηγική στην οποία όλοι οι παράγοντες διαδραματίζουν τον ρόλο τους. Το νέο Εργαλείο χαρτογράφησης ερευνών του

Eurofound σάς παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της 5ης Ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη, μια χρήσιμη και ελκυστική γραφική παρουσίαση των εξελίξεων στις εργασιακές συνθήκες κατά την περίοδο 1991-2010.