Ευρωπαϊκές Έρευνες για τις Συνθήκες Εργασίας (ΕΕΣΕ)

Από τότε που διενεργήθηκε για πρώτη φορά (1990), η ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (EWCS) παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη.

Στόχοι της έρευνας

Οι βασικοί στόχοι της έρευνας είναι οι εξής:

 • η εναρμονισμένη αξιολόγηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων και των αυτοαπασχολούμενων εντός της Ευρώπης
 • η ανάλυση της σχέσης μεταξύ των διαφορετικών πτυχών των συνθηκών εργασίας
 • ο προσδιορισμός των πληθυσμιακών ομάδων που κινδυνεύουν σε κοινωνικό επίπεδο, των ζητημάτων που προκαλούν ανησυχία και των ζητημάτων στα οποία σημειώθηκε πρόοδος
 • η παρακολούθηση των τάσεων μέσω της δημιουργίας ομοιογενών δεικτών για τα ζητήματα αυτά
 • η συμβολή στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών για την ποιότητα της εργασίας και για ζητήματα απασχόλησης

Αντικείμενο της έρευνας

Το αντικείμενο του ερωτηματολογίου της έρευνας έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρώτη έκδοση και έχει σκοπό να διαμορφώσει ολοκληρωμένη εικόνα για την καθημερινότητα των ανδρών και των γυναικών στην εργασία. Η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων αποτελεί σημαντικό μέλημα στο πλαίσιο των πρόσφατων αξιολογήσεων του ερωτηματολογίου.

Στα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται η κατάσταση της απασχόλησης, το ωράριο εργασίας, η οργάνωση της εργασίας, η μάθηση και η κατάρτιση, οι σωματικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες επικινδυνότητας, η υγεία και η ασφάλεια, η συμμετοχή των εργαζομένων, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η συμμετοχή των εργαζομένων, τα εισοδήματα και η οικονομική σταθερότητα, καθώς και η εργασία και η υγεία.

Αντικείμενο της έρευνας

Σε κάθε κύμα της έρευνας τυχαίο δείγμα εργαζομένων (υπάλληλοι και αυτοαπασχολούμενοι) κλήθηκε σε προσωπική συνέντευξη. Μετά τη διεύρυνση της ΕΕ και το ενδιαφέρον από τις χώρες της ΕΖΕΣ, η έρευνα επεκτάθηκε σε νέες χώρες:

 • EWCS 2021 - έκτακτη έκδοση : Τηλεφωνική έρευνα σε 36 χώρες, για την ακρίβεια στα κράτη μέλη της ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Νορβηγία, στην Ελβετία, στην Αλβανία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Κοσσυφοπέδιο, στο Μαυροβούνιο, στη Βόρεια Μακεδονία και στη Σερβία
 • EWCS 2020: 37 χώρες, για την ακρίβεια τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Τουρκία. Λόγω της πανδημίας COVID -19, το Eurofound αναγκάστηκε να διακόψει τις προσωπικές συνεντεύξεις για την έρευνα EWCS του 2020 μετά από μόλις επτά εβδομάδες.
 • EWCS 2015 : 35 χώρες, για την ακρίβεια τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Τουρκία
 • EWCS 2010 : 34 χώρες, για την ακρίβεια τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία, η Κροατία, η Βόρεια Μακεδονία, η Τουρκία, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο
 • EWCS 2005 : 31 χώρες, για την ακρίβεια τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία, η Κροατία, η Τουρκία και η Ελβετία
 • EWCS 2000–2002 : Σε πρώτη φάση κάλυψε 16 χώρες, για την ακρίβεια τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, ενώ σε δεύτερη φάση επεκτάθηκε στα 12 «νέα» κράτη μέλη το 2001 και στην Τουρκία το 2002.
 • EWCS 1995–1996 : Διενεργήθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ
 • EWCS 1990–1991 : Διενεργήθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ