Αλλαγές στην αγορά εργασίας

17 Σεπτέμβριος 2020

Το τοπRead more

Το τοπίο της απασχόλησης αναδιαμορφώνεται συνεχώς μέσω διαρθρωτικών αλλαγών, κυρίως ως απόρροια της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, όπως οι δημογραφικές αλλαγές και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, έχουν επίσης πολύ σημαντικές συνέπειες και επιδράσεις στην αγορά εργασίας και σε διάφορες άλλες πτυχές του εργασιακού βίου των ευρωπαίων πολιτών.

Με την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, το 1997, τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν να καθιερώσουν ένα σύνολο κοινών σκοπών και στόχων σε θέματα πολιτικής για την απασχόληση, κύρια επιδίωξη της οποίας είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η στρατηγική για την απασχόληση αποτελεί πλέον μέρος της στρατηγικής για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020» και υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μιας ετήσιας διαδικασίας για την προώθηση του καλύτερου συντονισμού των πολιτικών των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Read less

Recent updates

Eurofound, Cedefop and IZA online conference on workplace and management practices

Eurofound and Cedefop, in collaboration with the Institute of Labor Economics (IZA), is hosting an online conference on...
Top

Το έργο του Eurofound

Read more

Το έργο του Eurofound

Το Eurofound παρέχει πληροφόρηση σχετικά με διάφορες πτυχές της προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις διαρθρωτικές αλλαγές και τους τρόπους με τους οποίους αυτή η προσαρμογή μπορεί, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να προαγάγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Οι μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας, η οργανωτική αναδιάρθρωση και η δημιουργία θέσεων εργασίας κατέχουν κεντρική θέση μεταξύ των δραστηριοτήτων σε αυτόν τον τομέα, όπως και η έρευνα σχετικά με τις νέες μορφές απασχόλησης. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις συνέπειες για διάφορες ομάδες, όπως οι νέοι και οι γυναίκες.

Βασικές συνεισφορές

Η πρόσφατη έρευνα σε αυτόν τον τομέα επικεντρώθηκε στις διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης των δύο φύλων και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το Eurofound έχει επίσης εξετάσει νέες μορφές απασχόλησης οι οποίες διαφέρουν από την παραδοσιακή απασχόληση.

Μια ανασκόπηση των συνεπειών στα ποσοστά απασχόλησης από τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας για τους εργοδότες εξετάζει τις μεταρρυθμίσεις πολιτικής που έγιναν από το 2008 και εξής στα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την τόνωση της ζήτησης για εργατικό δυναμικό. 

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης (ERM) παρακολουθεί τον αντίκτυπο που είχαν για την απασχόληση οι ευρείας κλίμακας αναδιαρθρώσεις στην Ευρώπη από το 2002 και μετά.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (EJM) πρωτοστατεί επί σειρά ετών στην εφαρμογή μιας προσέγγισης βασισμένης στις θέσεις εργασίας για την καλύτερη κατανόηση της μεταβαλλόμενης δομής της απασχόλησης στην Ευρώπη.

Πόροι του ERM

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Αλλαγές στην αγορά εργασίας

Εγγραφή

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1623)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (12)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Czech Republic: Latest working life developments – Q4 2017

Άρθρο 7 Φεβρουάριος 2018

The scarring effect of long-term youth unemployment

News 18 Δεκέμβριος 2017

Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Publication 14 Δεκέμβριος 2017

France: Government unveils plans to reform labour laws

Άρθρο 23 Νοέμβριος 2017

New-generation cars boost manufacturing employment

Ιστολόγιο 25 Οκτώβριος 2017

Labour mobility in Europe during the Great Recession

Ιστολόγιο 3 Αύγουστος 2017

Developments in collectively agreed pay 2016

Publication 25 Ιούλιος 2017

Alitalia faces uncertain future

Άρθρο 20 Ιούλιος 2017

Spain: Latest working life developments – Q2 2017

Άρθρο 18 Ιούλιος 2017

Δεδομένα

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Αλλαγές στην αγορά εργασίας

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.