EurLIFE

Euroopa Elukvaliteedi Vaatluskeskus (EurLIFE) on Eurofoundi uusim portaal, mis loodi 2017. aastal.

Roll

EurLIFE tutvustab elukvaliteedi ja avalike teenuste uuringuandmete analüüsi tulemusi ja kvalitatiivuuringuid, mis on tehtud ELi liikmesriike ja Norrat katva Euroopa korrespondentide võrgustiku toel.

Keskuse eesmärk on aidata poliitikakujundajatel luua Euroopa kodanikele paremaid elutingimusi. Uuringutes vaadeldakse ühiskonna kvaliteedi mõju heaolule. Samuti uuritakse juurdepääsu avalikele teenustele ja nende kvaliteeti vananevas ja järjest mitmepalgelisemas ühiskonnas eelarvepiirangute ja tehnoloogiliste muutuste tingimustes. Eurofoundi regulaarsed Euroopa elukvaliteedi uuringud (EQLS) annavad põhjaliku ülevaate Euroopa riikide elutingimustest ning on vaatluskeskuse oluline ressurss.

Põhitähelepanu

Programmitöö perioodil 2017–2020 uurib EurLIFE Eurofoundi elukvaliteedi ja avalike teenuste strateegilise teema kaht peamist allteemat:

Sihtrühmad

Vaatluskeskuse EurLIFE eesmärk on aidata Eurofoundi peamisi sidusrühmi, sh Euroopa sotsiaalpartnereid, ELi institutsioone ja liikmesriikide valitsusi, samuti poliitikakujundajaid, praktikuid ja kodanikuühiskonna organisatsioone elukvaliteedi ja avalike teenuste valdkonnas.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar