Juurdepääs Eurofoundi sisedokumentidele

Tavakodanikud võivad taotleda juurdepääsu Eurofoundi dokumentidele. Juurdepääsu tagamine Eurofoundi sisedokumentidele on osa selle laiemast teabepoliitikast, mille eesmärk on anda võimalikult täielik pilt Eurofoundi tegevuse kohta.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1049/2001 30. mai 2001, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele kohaldatakse 2003. aasta septembrist ka Euroopa Liidu Asutustele. 2004. aasta märtsis võttis Eurofoundi haldusnõukogu vastu määrust rakendavad rakenduseeskirjad (pdf, 91kb).

Määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatakse, et tavakodanikel on õigus tutvuda Eurofoundi avaldamata sisedokumentidega kooskõlas määruses sätestatud põhimõtete, tingimuste ja piirangutega.

Et kodanikud saaksid paremini vajalikke dokumente leida nähakse määrusega ette fondisiseste dokumentide register , millel on otselingid dokumentidele.

Võib taotleda juurdepääsu ka muudele dokumentidele. Lühijuhendis selgitatakse juurdepääsuõiguse kasutamise viise.

Eurofoundi ajalooarhiivi saab kasutada eelneval kokkuleppel.

Register | Poliitikad | Haldusnõukogu | Finants | Üldist