Brüsseli kontaktbüroo

Roll

Brüsseli kontaktbüroo aitab kaasa Eurofoundi strateegilisele juhtimisele ja sidusrühmadele suunatud üldisele teabevahetuspoliitikale Euroopa Liidu tasandil.

Kontaktbüroo missioon:

  • tugevdada Eurofoundi uuringute nähtavust ja mõju Euroopa Liidu tasandi poliitikakujundamisele ning laiendada koostööd ELi institutsioonide ja asutustega (Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee) ning sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna esindajatega. Selline koostöö võib toimuda sihtotstarbelise teabepäringu vormis, tuginedes Eurofoundi olemasolevatele andmetele;
  • jälgida Eurofoundi nimel ELi poliitikakujundamise arenguid.

Brüsseli kontaktbüroos töötavad selle juht Pierre Baussand ning teabeametnikud Marina Patriarka ja Yolanda Torres Revenga.

Kontaktandmed

Avenue d’Auderghem, 20
B – 1040 Brussels
Belgium

E-post: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu