Teabekeskus

Teabekeskus pakub juurdepääsu Eurofoundi oma ja asutusevälistele teabeallikatele personalile, teadlastele ja külastajatele. Keskuses on eriotstarbeline raamatukoguteenus, mille abil saab teavet, mis sisaldab bibliograafilisi andmebaase, EL-i ajalehti ja uudiskirju, elektroonilisi ajakirju ja viitematerjali. Külastajad ja personal saavad seda teavet kasutada Eurofoundi intraneti abil.

Eurofoundi töö on avalik ja tehtud kättesaadavaks kõigile huvitatud pooltele, kes võivad soovi korral kasutada teabekeskuse ruume (kokkuleppel) või internetiteenuseid. Teabekeskuse külastajad peaksid võtma ühendust hr Jan Vandammega.