Demokraatia ja usaldus COVID-19 ajal

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including trust in institutions, trust in people, trust in science, satisfaction with democracy and use of (social) media. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Peamised tähelepanekud

 • Institutsioonide, eriti valitsuse usaldamine on vähenenud – 2020. aasta suve 4,6 punktilt 2021. aasta kevadeks 3,9 punktile. 14 liikmesriigis ilmnes 2020. aastaga võrreldes oluline langus ja valitsuste usaldamine kõigis liikmesriikides vähenes allapoole pandeemia alguses registreeritud tasemeid. Euroopa Liidu usaldamine kahanes samuti, kuid jäi siiski kõrgemaks kui usaldus riikide valitsuste vastu.  

 • Usalduse taastamiseks nii valitsuste kui ka Euroopa Liidu vastu on hädavajalik mõista inimeste vajadusi COVID-19 kriisi tagajärjel ja nendega tegeleda. Euroopa tuleviku debatil on oluline roll kodanike murede väljaselgitamisel ja kuulamisel, eriti kuna Euroopa Liit taastub pandeemiast ning liigub rohelisema ja digitaalsema EL-i majanduse poole.

 • Et ennetada kriisilt kõige suurema hoobi saanud inimeste olukorra jätkuvat halvenemist, peavad poliitikud kasutama toe osutamisel holistilist lähenemist. Kui kodanike ja liikmesriikide vahelise ebavõrdsuse suurenemist ei peatata, võib see eurooplaste usaldust oma institutsioonide vastu veelgi õõnestada, tekitades ka poliitilist rahulolematust. 

Background and data collection

 • Fieldwork : Round 1: 9 April–1 May 2020;Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample size : Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 tuleb märkida, et osa Eurofoundi veebilehel avaldatud andmeid võib endiselt hõlmata 28 ELi liikmesriiki, sest Ühendkuningriik osales varasemates uuringutes. Andmeid muudetakse järk-järgult, et kajastada ELi 27 praegust koosseisu.