Elukvaliteet COVID-19 ajal

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including life satisfaction, happiness, optimism and resilience, health, support and (mental) well-being. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Peamised tähelepanekud

 • Vaimne heaolu on langenud madalaimale tasemele kõigis vanuserühmades alates kriisi tekkest üle aasta tagasi. See on eriti tugevalt avaldunud noorte, samuti töö kaotanud inimeste seas.   

 • Senine ebavõrdsus laieneb, kuna pandeemia mõjutab haavatavaid rühmi ebaproportsionaalselt. Leiud näitavad, et ots otsaga kokkutulemise raskused on ebakindlas olukorras olijate seas veelgi suurenenud.

 • Tuues mitte ainult haigust ja surma, on COVID-19 võtnud lõivu kodanike vaimselt terviselt, suurendades haigestumishirmu, majanduslikku kitsikust ja ebakindlust kriisi tõelise mõju suhtes. Poliitikud peavad arvesse võtma, kuidas on pikaajalised piirangud COVID-19 leviku tõkestamiseks süvendanud üksildustunnet, depressiooni ja pinget. Edasiste meetmete põhielement peab olema sihipärase toe pakkumine vaimse tervise halvenemisega tegelemiseks.

 • Et ennetada kriisilt kõige suurema hoobi saanud inimeste olukorra jätkuvat halvenemist, peavad poliitikud kasutama toe osutamisel holistilist lähenemist. Kui kodanike ja liikmesriikide vahelise ebavõrdsuse suurenemist ei peatata, võib see eurooplaste usaldust oma institutsioonide vastu veelgi õõnestada, tekitades ka poliitilist rahulolematust.    

 • Huvitav on, et inimeste tulevikuväljavaade nende finantsolukorrast on paljude eurooplaste jaoks hoopis selgem. Seitsmes liikmesriigis on pessimism tuleviku suhtes madalam kui 2020. aasta suvel. Tööga seotud ebakindlus on samuti üldiselt väiksem kui pandeemia alguses, ehkki suurem kui juulis 2020. 

Background and data collection

 • Fieldwork : Round 1: 9 April–1 May 2020;Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample size : Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 tuleb märkida, et osa Eurofoundi veebilehel avaldatud andmeid võib endiselt hõlmata 28 ELi liikmesriiki, sest Ühendkuningriik osales varasemates uuringutes. Andmeid muudetakse järk-järgult, et kajastada ELi 27 praegust koosseisu.