Quality of public services during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Peamised tähelepanekud

  • Institutsioonidest usaldatakse tervishoiusüsteemi rohkem kui muid valdkondi, nt ajakirjandust, riikide valitsusi ja ELi. Samas märgivad tervishoiusektori töötajad sagedamini, et nad on emotsionaalselt kurnatud , kinnitades tervishoiutöötajate pandeemia-aegset tihedat kokkupuudet keeruliste ja emotsionaalselt raskete olukordadega.
  • Uuringu tulemused näitavad, et pandeemia tõttu esineb oht, et sotsiaalmajanduslike rühmade ja riikide vaheline ebavõrdsus suureneb. Samuti võib nende erinevuste suurenemine mõjutada ELi stabiilsust ja toob esile vajaduse rakendada täielikult Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja tutvustada ELi kodanikele arusaadavalt sellega seotud meetmeid.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 tuleb märkida, et osa Eurofoundi veebilehel avaldatud andmeid võib endiselt hõlmata 28 ELi liikmesriiki, sest Ühendkuningriik osales varasemates uuringutes. Andmeid muudetakse järk-järgult, et kajastada ELi 27 praegust koosseisu.