Vaktsineerimised COVID-19 ajal

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions that measure vaccine hesitancy and the reasons behind it. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Peamised tähelepanekud

 • Enam kui veerand Euroopas elavatest inimestest avaldab COVID-19 vaktsiini suhtes kõhklust, kusjuures mehed on kahtlevamal seisukohal (29%) kui naised (25%). Mure ohutuse pärast on vaktsiinikõhkluse suurim põhjus (62%), kuid 44% kõhklejatest usuvad, et COVID-19 risk on liialdatud.

 • Vaktsiinikõhklus on tugevalt seotud ka usalduse ja suhtlusmeedia kasutamisega ning riikides, kus on registreeritud vähene usaldus valitsuse vastu, on registreeritud ka suurem vaktsiinikõhkluse tase. Vaktsiinides kõhklevad inimesed kulutavad suurema tõenäosusega ka aega suhtlusmeedias ja peavad suhtlusmeediat oma peamiseks infoallikaks. 

 • COVID-19 vastase lahingu võitmiseks ja taastumisteele astumiseks on äärmiselt oluline tõhusa vaktsiinikampaania algatamine. Ehkki enam kui veerand eurooplastest on vaktsiini suhtes kõhkleval seisukohal, on selge, läbipaistev ja järjepidev teabeedastus vaktsiinide ohutusest kodanike rahustamiseks kriitilise tähtsusega.

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 tuleb märkida, et osa Eurofoundi veebilehel avaldatud andmeid võib endiselt hõlmata 28 ELi liikmesriiki, sest Ühendkuningriik osales varasemates uuringutes. Andmeid muudetakse järk-järgult, et kajastada ELi 27 praegust koosseisu.