Working during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Peamised tähelepanekud

  • Tööalane ebakindlus vähenes aprilli 15%-lt juulis 10%-le, kuid suurt muret tunnevad siiski tähtajaliste ja lühiajaliste töölepingutega vastanud, kelle seas kardab üle 40% tähtajaliste töölepingutega 34–49-aastastest meestest, et nad võivad järgneva kolme kuu jooksul tööst ilma jääda. Kuigi inimeste tööaeg üldiselt kasvas, töötab kolmandik vastanutest siiski vähem kui enne pandeemiat.
  • Üle kolme neljandiku ELi töötajatest vastas juulis, et soovib edaspidigi töötada vähemalt aeg-ajalt kodust, ka ilma COVID-19 piiranguteta. Enamik ELi töötajaid viitab positiivsele kaugtöö kogemusele pandeemia ajal, kuid väga vähesed sooviksid kaugtööd teha kogu aeg ning enim eelistatakse kaugtöö ja töökohal töötamise kombinatsiooni.
  • Kaugtöö sagenemine pandeemia ajal on hägustanud töö- ja eraelu piirid. Valitsused ja sotsiaalpartnerid peavad kindlasti käivitama algatused, et kehtestada õigus mitte olla kättesaadav, et hoida ära suure hulga töötajate sattumine füüsilise ja emotsionaalse kurnatuse ohtu.
  • Kui kaugtöö kogu ELis jätkub, peavad sotsiaalpartnerid püüdma lisada erinevatesse õigusraamistikesse ja kokkulepetesse sätted, mis käsitlevad kaugtöö vabatahtlikkust töötajate jaoks või teatavate ülesannete kaugtööks sobivust. Samuti on väga oluline täpsustada, kuidas töötajad osalevad kodust töötamisega seotud kulude katmises, ja tagada kodust töötajatele võrdne töötasu ja juurdepääs koolitustele.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 tuleb märkida, et osa Eurofoundi veebilehel avaldatud andmeid võib endiselt hõlmata 28 ELi liikmesriiki, sest Ühendkuningriik osales varasemates uuringutes. Andmeid muudetakse järk-järgult, et kajastada ELi 27 praegust koosseisu.