Töötamine COVID-19 ajal 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Peamised tähelepanekud

  • Leiud näitavad, et üldine töökaotus Euroopa Liidus jätkab eelseisva aasta jooksul tõusu, kusjuures ligi 10% pandeemiaeelsel ajal töötanuist on nüüd töötud – 2020. aasta suvel suurenes töökaotus 8% ja arv kahekordistub võrreldes kevadega 2020 (5%).

  • Kaugtöö tegijate arv 2021. aasta kevadel langes, kuna suurem hulk inimesi naasis kontorisse. Sellegipoolest pole kaugtöö tegemise soov kahanenud, kuna enamik EL-i töötajatest väljendas eelistust töötada mitu korda nädalas kodus. 

  • Kui töötajad jätkavad kodust iseseisvamalt töötamist ja juhid investeerivad selle hõlbustamise viisidesse, võib COVID-19 kriis olla paljudele ettevõtetele võimalus liikuda kõigile kasuliku korralduse suunas.   

  • Samal ajal kui pandeemia mõjutab paljude valdkondade naisi, rõhutab see oodatult ka püsivat struktuurset soolist ebavõrdsust. Madal palk ja rasked töötingimused tervishoius ja sotsiaalvaldkonnas on üha enam luubi all, kuna neid töötajaid tunnustatakse kriitilise väärtuse eest, mida nad pakuvad. 

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 tuleb märkida, et osa Eurofoundi veebilehel avaldatud andmeid võib endiselt hõlmata 28 ELi liikmesriiki, sest Ühendkuningriik osales varasemates uuringutes. Andmeid muudetakse järk-järgult, et kajastada ELi 27 praegust koosseisu.