Euroopa elukvaliteedi uuring 2003

Vali küsimus

 

 

Visualisatsioon kujutab kaardil vastuste protsentuaalset jagunemist või keskmist vastust küsimusele Euroopa riigis.