Euroopa elukvaliteedi uuring – andmete visualiseerimine

Eurofoundi Euroopa elukvaliteedi uuring (EQLS) annab ainulaadse ülevaate elukvaliteedist, ühiskonna kvaliteedist ja avalike teenuste kvaliteedist inimestele kogu Euroopas.

Olemas on jaotus järgmise alusel: sugu, vanus, hõiveseisund (töötav ja mittetöötav) ja sissetulek (vähima sissetuleku kvartiilist 1 suurima sissetulekuga kvartiilini 4).

Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 tuleb märkida, et osa Eurofoundi veebilehel avaldatud andmeid võib endiselt hõlmata 28 ELi liikmesriiki, sest Ühendkuningriik osales varasemates uuringutes. Andmeid muudetakse järk-järgult, et kajastada ELi 27 praegust koosseisu. 

Vali küsimus