Euroopa töötingimuste uuring – andmete visualiseerimine

Eurofoundi Euroopa töötingimuste uuring (EWCS) annab ulatusliku ülevaate meeste ja naiste igapäevasest olukorrast töökohal riikide, elukutsete, sektorite ja vanuserühmade kaupa.

Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 tuleb märkida, et osa Eurofoundi veebilehel avaldatud andmeid võib endiselt hõlmata 28 ELi liikmesriiki, sest Ühendkuningriik osales varasemates uuringutes. Andmeid muudetakse järk-järgult, et kajastada ELi 27 praegust koosseisu. 

Vali küsimus

 

 

Euroopa kaart kujutab vastuste väärtusi riikide kaupa kaardil.