ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

Annual report
Uuendatud
12 Märts 2015
Avaldatud
4 Märts 2015
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severeRead more

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector. Hiring freezes have meant the public sector workforce has shrunk and become significantly older, with more female workers. Lack of job security means working in the public sector is no longer quite as attractive. More restructuring will undoubtedly occur, and it is vital that those involved in its planning develop a more forward-looking, anticipatory strategy, to soften the blow for those workers who leave and to enhance conditions for those who stay. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  120
  Viitenumber: 
  EF1470
  ISBN: 
  978-92-897-1310-8
  Katalooginumber: 
  TJ-AL-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/92093
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

  The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  EF14701
  Catalogue info

  ERMi 2014. aasta aruanne „Avaliku sektori restruktureerimine”

  Autor(id): 
  Eurofound

  Euroopa restruktureerimise jälgimise keskuse 2014. aasta aruandes uuritakse Euroopa avaliku sektori kiiret ümberkujundamist pärast finantskriisi vallandumist 2008. aastal. Esialgu aitas selle sektori tööhõive suurenemine Euroopa majandust stabiliseerida, samas kui erasektorit tabas suur töökohtade kaotus. Hilisematele kokkuhoiumeetmetele (või eelarve konsolideerimisele) järgnes siiski avaliku sektori laiaulatuslik restruktureerimine. Töötajate värbamise külmutamise tagajärjel on avaliku sektori tööjõud vähenenud ja märkimisväärselt vananenud ning naistöötajate arv on suurenenud. Töökohakindluse puudumine tähendab, et avalikus sektoris töötamine ei ole enam nii atraktiivne. Aruandes kirjeldatakse riigiasutuste kehtestatud eri meetmeid, nagu töötasu külmutamine, koondamine ja järkjärguline/ennetähtaegne pensionilejäämine, ning selliseid alternatiivseid meetmeid nagu tööülesannete jaotus ja teisele ametikohale üleviimine. Mitmes riigis on täheldatud uute tööhõivevormide kasvu avalikus sektoris, näiteks sellised töölepingud, mille puhul tööandja võib vabalt muuta töötaja töötundide arvu (lühendada tööaega isegi 100%). Lõpetuseks analüüsitakse aruandes restruktureerimise üldist mõju töö säilitanud ja kaotanud töötajatele.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar