Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

Annual report
Avaldatud
27 Jaanuar 2016
pdf
Vormingud
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to Read more

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation. It also examines recruitment in SMEs, the extent of public debate on job creation in SMEs, and public support instruments available to SMEs that encourage them to create jobs. The study finds that SMEs that tend to create jobs are often young, innovative, internationally active, located in urban areas and run by skilled managers with the capacity to plan and realise active growth and investment strategies. However, a combination of both external and internal company factors, rather than individual characteristics, determines the job creation potential of these companies. 

Read less

Vormingud

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  119
  Reference No: 
  EF1561
  ISBN: 
  978-92-897-1434-1
  Catalogue: 
  TJ-AL-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/342142
  Catalogue info

  Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

  The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15611
  Catalogue info

  Töökohtade loomine VKEdes: Euroopa restruktureerimise jälgimise keskuse 2015. aasta aruanne

  Authors: 
  Eurofound

  Euroopa restruktureerimise jälgimise keskuse 2015. aasta aruandes käsitletakse töökohtade loomist väikestes ja keskmise suurusega ettevõtjates (VKE). VKEsid tunnustatakse Euroopa töökohtade loojatena üha enam. Et VKEsid on palju ja need on mitmesugused, panustavad nad töökohtade loomisse ebavõrdselt. Uuringu eesmärk on tuvastada, mis tüüpi VKEsid võib pidada dünaamiliseks töökohtade loojaks ning mis on nende peamised töökohtade loomist ajendavad ja takistavad tegurid. Käsitletakse ka värbamist VKEdes, avaliku arutelu ulatust VKEdes töökohtade loomise üle ning VKEdele kättesaadavaid riiklikke toetusvahendeid, mis aitavad neil töökohti luua. Uuringus leitakse, et töökohti loovad innukamalt noored, uuenduslikud, rahvusvaheliselt aktiivsed, linnapiirkondades asuvad VKEd, mida juhivad oskuslikud juhid, kes oskavad kavandada ja teostada aktiivseid kasvu- ja investeerimisstrateegiaid. Nende ettevõtjate töökohtade loomise potentsiaali määravad pigem ettevõtjavälised ja -sisesed tegurid kui individuaalne iseärasus.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar