Corporate communication

Paremate elu- ja töötingimuste suunas: Ülespoole suunatud lähenemise edendamine

Selles brošüüris antakse ülevaade vahenditest ja strateegiatest, mida Eurofound kasutab programmitöö perioodil 2017–2020, et täita oma ülesannet anda teaduslikult põhjendatud, erapooletuid, õigeaegseid ja poliitilisi vajalikke teadmisi, mis aitavad paremini kaasa teadlikule poliitikale elu- ja töötingimuste ühtlustamise parandamiseks Euroopas. Eurofound jälgib viimaseid arengusuundi ning pakub nendes valdkondades ELi tasandi institutsioonidele, liikmesriikide valitsustele ja sotsiaalpartneritele aegsat ja põhjalikku analüüsi ja teavet eesmärgiga toetada ELi tegevuskava, pakkudes selleks teadmisi, mille abil parandada elu- ja töökvaliteeti Euroopas.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar