Promoting social cohesion and convergence

Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends

Customised report
Avaldatud
30 September 2020
pdf
Vormingud

Kokkuvõte

The uneven impact of the 2008–2013 economic crisis on Member States brought upward convergence to the fore in EU political debates. The focus was on orienting social policy towards getting the EU back on track, as encapsulated in the European Pillar of Social Rights. However, the meaning of the cRead more

The uneven impact of the 2008–2013 economic crisis on Member States brought upward convergence to the fore in EU political debates. The focus was on orienting social policy towards getting the EU back on track, as encapsulated in the European Pillar of Social Rights. However, the meaning of the concept was unclear. Eurofound filled this gap, defining upward convergence as an improvement in performance alongside a reduction in disparities among Member States in a given socioeconomic indicator. Taking this definition as a starting point, this report illustrates the different ways that upward convergence is typically measured. It also summarises convergence patterns in six important socioeconomic indicators over a decade, from the start of the economic crisis to the height of the recovery. The analysis finds that upward convergence patterns are unstable and that Member States need to strengthen their resilience in the economic and social policy domains to achieve sustainable upward convergence.

Read less

Vormingud

Uuringud, mis tehti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja avaldati hiljem, võivad sisaldada andmeid 28 ELi liikmesriigi kohta. Pärast seda kuupäeva võetakse uuringutes arvesse ainult 27 ELi liikmesriiki (EL 28 miinus Ühendkuningriik), kui ei ole märgitud teisiti.

Käesolevas aruandes esitatakse enne COVID-19-puhangut veebruaris 2020 Euroopas tehtud uuringu tulemused. Seetõttu ei arvestata puhangut tulemustes.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar