Töötingimused Euroopa Liidus: töökoha kindlus ja tööalane konkurentsivõime - Kommenteeritud kokkuvõte

Pärast 2005. aasta uuringut tegi fond oma tähelepanekutest ELi töötingimuste põhiteemadel põhjaliku lisaanalüüsi. Üks vaadeldud teemasid oli töökoha kindlus ja tööalane konkurentsivõime (nn flexicurity, kaitstud paindlikkus) ja selle augeleulatuvad mõjud ühiskonnale ja tööturule tervikuna. Kaitstud paindlikkust uuriti nelja näitaja alusel: töökoha objektiivne ebakindlus, töökoha subjektiivne ebakindlus, tööalane konkurentsivõime ja haavatavus. Käesolevas teabelehes tehakse kokkuvõte peamistest kaitstud paindlikkusega seotud väljakutsetest ja võetakse kokku uuringu põhitulemused.Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 48.21 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar