Töötingimused Euroopa Liidus: töökorraldus - Kommenteeritud kokkuvõte

Pärast 2005. aasta uuringut tegi Eurofound põhjaliku lisaanalüüsi oma tähelepanekutest Euroopa Liidu töötingimuste põhiteemadel. Üks uuritud teema oli töökorraldusvormide mitmekesisus Euroopas. Seda teemat käesolevas aruandes käsitletaksegi. Sel eesmärgil analüüsiti Euroopa töötingimuste uuringu tulemusi, et selgitada välja erinevused Euroopa Liidu riikide peamistes töökorraldusvormides, vaadates lähemalt töökorralduse eri vorme määratlevaid struktuurilisi, demograafilisi ja riikidevahelisi näitajaid ning uurides töökorralduse, töökvaliteedi ja tööhõive vahelisi seoseid. Uuringus analüüsitakse ka töökorralduse ja personalijuhtimistavade vahelisi seoseid ning vaadeldakse töökorraldust väikeettevõtetes ja muudes kui turupõhistes sektorites, nagu avalik haldus ja sotsiaalkindlustus, haridus, tervishoid ja sotsiaaltöö.Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 41.4 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar