Vananeva tööjõu töötingimused - Kommenteeritud kokkuvõte

Pärast 2005. aasta uuringut tegi fond oma tähelepanekutest ELi töötingimuste põhiteemadel põhjaliku lisaanalüüsi. Üks vaadeldud teemadest oli tööjõu vananemine ning selle kaugeleulatuvad mõjud ühiskonnale ja tööturule tervikuna. Uuringus toodi välja neli tegurit, mis on Euroopa tööjõu vanuselise struktuuri kujundamisel olulised: karjääriarengu ja töökoha kindluse tagamine, töötajate tervise ja heaolu säilitamine ja edendamine, oskuste ja pädevuse arendamine ning töö- ja eraelu ühitamine. Käesolevas teabelehes tehakse kokkuvõte tööjõu vananemisega seotud põhiprobleemidest ja antakse lühiülevaade uuringu peamistest tulemustest.Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 45.38 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar