Töötingimuste sarnasus ja erinevus Euroopas: 1990–2005 - Kommenteeritud kokkuvõte

2005. aastal korraldas Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) Euroopa neljanda töötingimuste uuringu. Esimene selline uuring tehti 1990. aastal. Järgnenud 15 aasta jooksul toimus Euroopa Liidu eri tasanditel olulisi muutusi. Käesoleva aruande põhieesmärk on vaadelda kahte põhiküsimust. Esiteks soovitakse eri aastatel tehtud Euroopa töötingimuste uuringute põhjal vaadelda, kas tööelu kvaliteedis on aja jooksul toimunud teatud arenguid, mis kas lähendavad või kaugendavad eri riikide töötingimusi. Teiseks uuritakse, kas sel perioodil on Euroopa riikides märgata sarnaseid arenguid.Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 40.1 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar