Viies Euroopa töötingimuste uuring

Tööl on inimeste elus, ettevõtluses ja kogu ühiskonnas väga tähtis osa. Töö ja töökohtade kvaliteedi ning töötingimuste parandamine on olnud ELi poliitikas pikka aega esikohal. See kajastub ka Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegias. Viies Euroopa töötingimuste uuring käsitleb väga mitmesuguseid teemasid, nagu füüsikalised riskid, tööaeg, sooline segregatsioon, töö ja eraelu tasakaal, töötajate esindatus, töökorraldus, tööstress, oskuste arendamine ja töötasu ning tervishoid ja heaolu. Uuring annab ülevaate töötingimuste arengusuundadest ja tähtsamatest riskiteguritest ning tõstab esile teemad, mis väärivad poliitilist tähelepanu. Viies Euroopa töötingimuste uuring, mis põhineb 34 Euroopa riigi 44 000 töötaja küsitlusel, pakub rikkalikult teavet ja analüüse praeguse Euroopa tööturu ja tööhõive kõigi aspektide kohta.Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 34.56 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar