Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete restruktureerimine

Restruktureerimine on Euroopa majandusarengu põhiosa, sest ettevõtted peavad jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamiseks kohanema muutuvate tingimustega. Seni on restruktureerimispoliitika enamasti keskendunud suurettevõtetele. Arvestades väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) osatähtsust – üle 99% Euroopa ettevõtetest on VKEd ja need annavad tööd ligikaudu kahele kolmandikule kõigist erasektoris hõivatuist – peavad kõigi tasandite poliitikud mõistma muude kui suurettevõtete iseärasusi ja vajadusi, et pakkuda asjakohast abi sellele Euroopa majanduse alusele. Kõigis ELi liikmesriikides korraldatud 85 juhtumiuuringu tulemuste ja muude allikate põhjal kirjeldab aruanne VKEde iseärasusi enne restruktureerimist ja selle ajal, analüüsib muutuste peamisi ajendeid ja restruktureerimise õnnestumise mõjureid. Aruanne annab laiahaardelise võrdleva ülevaate restruktureerimise mõjust töötajatele ja ettevõtetele endile ning pakub tulevaste meetmete poliitikasoovitusi.Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 37.81 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar