Elukvaliteet Euroopas: sotsiaalne ebavõrdsus

Käesolevas aruandes vaadeldakse sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa elanike ja rahvastikurühmade vabaduste ja võimaluste vahel. Aruandes on kasutatud Euroopa elukvaliteedi uuringu andmeid ja see tugineb tõenditele sotsiaalse ebavõrdsuse kohta neljas olulises eluvaldkonnas: tervis, elatustase, tootlikud ja väärtustatud tegevused ning isiklik, pere- ja ühiskondlik elu. Aruandes vaadeldakse oluliste sotsiaalset ebavõrdsust tekitavate tegurite, sealhulgas soo, vanuse, puude, tööhõiveseisundi ja kodakondsuse, aga ka muude tegurite rolli. Aruandest ilmneb, et 2011. aastal tehtud kolmanda Euroopa elukvaliteedi uuringu põhjal on olukord mõnel juhul võrreldes 2007. aastal tehtud teise uuringuga ebasoodsamaks muutunud ja sotsiaalne ebavõrdsus suurenenud. Aruandes esitatud soovituste kohaselt peab heaolu mitmemõõtmelisusele suurema poliitilise tähelepanu pööramine käima käsikäes tõhusate riiklike sotsiaalse ebavõrdsuse vastaste meetmetega, mis tuleb lõimida Euroopa Liidu ja liikmesriikide üldise poliitikaga.Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 36.01 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar