Kolmas Euroopa ettevõtete uuring – töötamistavad: korraldus, tulemuslikkus ja heaolu

Eurofoundi kolmas Euroopa ettevõtete uuring korraldati 2013. aastal. Selle käigus küsitleti üle 24 000 ettevõtte juhtkonna esindajaid ning olemasolu korral ka töötajate esindajaid 6800 ettevõttes. Uuringus vaadeldi töötamistavasid, täpsemalt töökorraldust, personalihaldust, otsest osalemist ja sotsiaaldialoogi. Aruandes tutvustatakse kõigepealt uuringu tulemusi ja seejärel kirjeldatakse, kuidas töötamistavad on seotud omavahel ning kasulikkusega ettevõtetele ja töötajatele. Üldiselt leiti, et ettevõtted, kus töötajad ja juhtkond otsustavad igapäevaseid ülesandeid koos, kus on mõõdukalt struktureeritud sisekorraldus, kus tehakse piiratud investeeringuid personalihaldusesse, kuid kus on levinud otsese osalemise tavad, saavutavad parimaid tulemusi nii ettevõtte tulemuslikkuses kui ka tööheaolus.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar