Tööaja suundumused 21. sajandil: tööaja kestus ja selle reguleerimine Euroopa Liidus

Selles aruandes uuritakse peamisi suundumusi ja etappe, mis iseloomustavad kollektiivselt kokkulepitud tööaja kõige olulisemate aspektide arengut Euroopa Liidus 21. sajandi esimesel kümnendil. Uuringus, mis tugineb peamiselt Eurofoundi poolt kõikides ELi liikmesriikides ja Norras kogutud teabele, keskendutakse eelkõige viiele sektorile: keemiatööstus, metallitööstus, pangandus, jaekaubandus ja avalik haldus. Aruandes kirjeldatakse institutsioonilisi tööaja reguleerimise süsteeme ja hinnatakse kokkulepitud tööaja (töötundide arv vastavalt kollektiivlepingutele või tööandja ja töötaja vahelistele kokkulepetele) ja tavalise tööaja (tegelikult kulutatud töötundide arv) arengusuundi ajavahemikus 1999–2014. Aruandes juhitakse tähelepanu pingetele, mis tekivad survest vähendada tööaega, mis parandab töö- ja eraelu tasakaalu ja vähendab töötajate terviseprobleeme, ja vajadusest muuta tööaeg paindlikumaks, et rahuldada tänapäeva maailmamajanduse nõudmisi.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar