Töösuhete põhimõõtmete kaardistamine Euroopas

Käesolevas aruandes kaardistatakse, analüüsitakse ja arutatakse töösuhete võrdlusraamistiku põhimõõtmeid ja näitajaid. Seejärel tehakse selles kindlaks võrdlusraamistiku eri mõõtmete analüüsimiseks kasutatavad andmeallikad ja hinnatakse neid. Lõpuks tehakse aruandes kindlaks võimalikud andmelüngad, mida saaks täita Eurofoundi edasise tööga 2017. aasta projektis „Application of the key dimensions of industrial relations“ („Töösuhete põhimõõtmete kohaldamine“). Tulemused rõhutavad põhimõõtmete asjakohasust Euroopa riikide valitsuste ja sotsiaalpartnerite jaoks. Kavandatud kontseptuaalset raamistikku ja põhimõõtmeid saab kasutada seirevahendina, et hinnata muutusi põhimõtetes, väärtustes ja nende tegelikus kohaldamises ELi töösuhete süsteemides.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar