Pagulaste ja varjupaigataotlejate integreerimine tööturule – lähenemisviisid

See aruanne täiendab olemasolevaid uuringuandmeid pagulaste ja varjupaigataotlejate tööturule integreerimise kohta vastumeetmena pagulaskriisile. Selles antakse ajakohane ülevaade õigusaktidest ja praktilistest meetmetest 2016. aasta esimesel poolel, analüüsitakse tööturule integreerimist laiemal varjupaigataotlejate vastuvõtmise ning neile ja pagulastele pakutava abi taustal ning uuritakse sotsiaalpartnerite rolli. Uuringust nähtub, et peamised mõjutatud riigid tegid palju jõupingutusi, et hõlbustada ja kiirendada varjupaigataotlejate juurdepääsu oma tööturgudele. Mõnes riigis on sotsiaalpartnerid osalenud tõhusama tööturule integreerimise poliitika väljatöötamisel ja käivitanud paljulubavaid algatusi. Varjupaigataotlejate äkiline ja massiline sissevool tõi aga kaasa arvukalt probleeme ning aeg näitab, milliseid lahendusi nendele leitakse.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar