Meeste ja naiste tööhõiveerinevused: probleemid ja lahendused

Euroopa Liidus on naiste tööhõive viimastel aastakümnetel suurenenud, ületades 2014. aastal 70% piiri. Sellel aastal moodustasid naised ligikaudu 46% ELi aktiivsest tööjõust. Sellest hoolimata on peaaegu kõikides liikmesriikides naiste tööhõive ja tööturul osalemise määr väiksem kui meeste oma. Naiste tööturul osalemise soodustamine on äärmiselt oluline, et jõuda strateegia „Euroopa 2020ˮ eesmärgini saavutada 2020. aastaks naiste üldine tööhõivemäär vähemalt 75%. Selles aruandes käsitletakse tööturul osalemise sooliste erinevuste põhilisi näitajaid ja tagajärgi. Aruandes leitakse, et naiste väiksema tööhõive määra kogukulud olid 2013. aastal 370 miljardit eurot ehk 2,8% ELi SKPst. Aruandes käsitletakse ka poliitika- ja muid meetmeid, mille eesmärk on soodustada naiste tööturul osalemist ja mis võivad olla sooliste erinevuste kaotamisel keskse tähtsusega.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar