Euroopa elukvaliteedi uuring 2016

Neljandas Euroopa elukvaliteedi uuringus küsitleti 2016. aasta viimases kvartalis ligikaudu 37 000 inimest 33 Euroopa riigis (28 ELi liikmesriigis ja 5 kandidaatriigis). Käesolevas ülevaatearuandes on esitatud tähelepanekud ELi liikmesriikide kohta. Aruandes on kasutatud eelmistest uuringutest ja ka muudest teadusuuringutest pärit teavet, mis kajastab elukvaliteedi suundumusi Euroopa ühiskondade muutuvas sotsiaalses ja majanduslikus kontekstis. Kümme aastat pärast ülemaailmset majanduskriisi uuritakse inimeste üldist heaolu ja elukvaliteeti, samuti ühiskonna ja avalike teenuste kvaliteeti. Tulemused näitavad endiselt riikidevahelisi erinevusi mitmes aspektis, kuid need erinevused on nüansirikkamad. Kuigi igas liikmesriigis on heaolu teatud aspektid paranenud, iseloomustab mõningaid ühiskondi ebasoodsate aspektide kuhjumine ning kõigis riikides püsib märkimisväärne sotsiaalne ebavõrdsus. 

 

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar