Labour market change

Äraelamist võimaldava töötasu mõiste ja praktika

Äraelamist võimaldav töötasu on määratletud kui sissetulek, mis võimaldab töötajale elementaarset, kuid sotsiaalselt vastuvõetavat elatustaset. Viimastel aastakümnetel on mõnes peamiselt inglise keelt kõnelevas riigis, sealhulgas Ühendkuningriigis ja Iirimaal, korraldatud äraelamist võimaldava töötasu kampaaniaid. Nende algatuste eesmärk on juhtida tähelepanu paljude töötavate leibkondade sissetuleku ebapiisavusele, sest nad sõltuvad olemasolevatest seadusjärgsetest miinimumpalgamääradest. Algatused näevad ette palgaarvutusmeetodi, mis võimaldaks palgatöötajatele ja nende ülalpeetavatele inimväärset elu kooskõlas 2017. aastal vastuvõetud Euroopa sotsiaalõiguste samba raames kehtestatud õiglase töötasu sätetega. Käesoleva aruande eesmärk on anda poliitikakujundajatele äraelamist võimaldava töötasu mõistet selgitav praktiline juhend.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar