Industrial relations

Euroopa töösuhete erinevuste mõõtmine: kvantitatiivne analüüs

Printer-friendly version

Varasem Eurofoundi uuringus on määratud neli töösuhete põhimõõdet: tööalane demokraatia, tööstuse konkurentsivõime, sotsiaalne õiglus ning töö ja tööhõive kvaliteet. Selles aruandes püütakse koostada näitajate kogum, millega mõõta riikide töösuhete tulemuslikkust nende nelja mõõtme osas ning töötada välja töösuhete süsteemide tüpoloogia, mis võimaldaks riikidevahelist trendianalüüsi. Aruanne keskendub eelkõige tööalasele demokraatiale, mida käsitatakse selles kontekstis töösuhete põhimõõtmena ning töö ja tööhõive juhtimise soovituima mudelina.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely