Working conditions

Tasakaalu saavutamine: töö- ja eraelu ühitamine Euroopa Liidus

Töö- ja eraelu ühitamine on oluline teema, mida üritavad lahendada poliitikakujundajad, tööturu osapooled, ettevõtted ja inimesed ise. Samal ajal muudavad töö- ja eraelu suhet uued probleemid ja lahendused: vananev elanikkond, tehnika muutumine, suurem tööhõive ja lühem tööaeg nädalas. Aruanne käsitleb Euroopa Liidu inimeste töö- ja eraelu suhet, töö- ja eraelu ühitamise asjaolusid ja seda, mida nad peavad töö- ja eraelu tasakaalustamisel kõige olulisemaks. Aruanne põhineb mitmel andmeallikal, eelkõige Euroopa töötingimuste uuringul (EWCS) ja Euroopa elukvaliteedi uuringul (EQLS).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar