Public services

Noorte ebavõrdne juurdepääs teabele ja tugiteenustele

Viimastel aastatel on ELi ja riikide tasandil väljendatud muret, et kooli, vanemate ootuste ja ühiskondliku surve koostoimel tekkiv stress võib raskendada noorte üleminekut täiskasvanuellu ning kaasa tuua pikaajalise negatiivse mõju riski. Üks võimalus ülemineku lihtsustamiseks on pakkuda nende oluliste ja elumuutvate aastate jooksul sobivat teavet ja tugiteenuseid. Sellegipoolest näib, et kõigil noortel ei ole nendele teenustele juurdepääsu. Aruandes kirjeldatakse noori, kellel on sotsiaal- ja tervishoiuteenustele juurdepääsul kõige enam raskusi, noortele kõige olulisemaid teenuseid ning põhiprobleeme juurdepääsul teabele ja tugiteenustele. Peale selle uuritakse, mida saavad teha teenuseosutajad, et kindlasti jõuda toetust vajavate noorteni, ja tuuakse uuenduslikke näiteid, kuidas kõrvaldada teenustele juurdepääsu ebavõrdsus.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar