Quality of life

Avaliku sektori asutuste roll pagulaste ja varjupaigataotlejate integreerimisel

Pärast üle kolme miljoni varjupaigataotleja saabumist Euroopa Liitu kolme aasta jooksul (2015–2017) tekkis liikmesriikides arvukalt probleeme seoses saabujate integreerimisega. Käesolevas aruandes uuritakse avaliku sektori asutuste – eelkõige majutus-, sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusasutuste – rolli pagulaste ja varjupaigataotlejate sotsiaalses ja majanduslikus integreerimises. Selle eesmärk on tuvastada protsessi takistavad tegurid ja elemendid, mis aitavad kaasa edukale integratsioonile. Üldiselt keskendutakse sihtriikidele, eelkõige kolmele riigile, mida pagulaste ja varjupaigataotlejate sissevool enim mõjutab – Austria, Rootsi ja Saksamaa.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar