Working conditions

Töötingimused ja töötajate tervis

Aruandes käsitletakse Euroopa töötingimuste uuringu andmete alusel töötingimusi ja nende mõju töötajate tervisele. Töö kestlikkuse tagamine rahvastiku vananedes tähendab, et tööturul peab olema rohkem inimesi ja nad peavad suutma püsida seal kauem. Aruandes uuritakse töökohustuste ja tööressursside vastastikmõju – töökohustused võivad suurendada väsimust ning tööressursid töötajate osalemist ja heaolu. Tähelepanekud näitavad, et füüsikalised riskid ei ole suurenenud, kuid on endiselt olulised, kuid emotsionaalsed nõudmised on kasvanud, mis rõhutab tööga seotud psühhosotsiaalsete riskide suurenevat tähtsust. Aja jooksul toimunud muudatused viitavad, et kuigi halva tervise risk seondub eelkõige teatud elukutsetega, puutuvad ka tavaliselt kaitstud ametikohtadel töötajad üha enam kokku riskidega, mis võivad mõjutada töötajate tervist ja heaolu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar