Anticipating and managing the impact of change

Digiajastu: automatiseerimise, digitaliseerimise ja platvormide mõju tööle ja tööhõivele

Flagship report
Avaldatud
15 Detsember 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine
Autor(id): 
Mandl, Irene

Peamised tähelepanekud

 • Et tagada, et Euroopas toimuks digitaliseerimine sama kiiresti kui mujal maailmas ja Euroopa saaks digitaliseerimisest kasu, tuleb poliitikakujundajatel uurida võimalusi, kuidas paremini toetada digitaliseerimist Euroopa ettevõtetes. Neil tuleb kaalutleda rahalist toetust, digivahendite kasutuselevõtu kogemuste vahetamist ning koostöö toetamist tehnoloogiate arendamisel ja rakendamisel. Üks võimalus selleks on Euroopa Komisjoni taaste- ja vastupidavusrahastuga seotud riiklik toetus.
Read more
 • Et tagada, et Euroopas toimuks digitaliseerimine sama kiiresti kui mujal maailmas ja Euroopa saaks digitaliseerimisest kasu, tuleb poliitikakujundajatel uurida võimalusi, kuidas paremini toetada digitaliseerimist Euroopa ettevõtetes. Neil tuleb kaalutleda rahalist toetust, digivahendite kasutuselevõtu kogemuste vahetamist ning koostöö toetamist tehnoloogiate arendamisel ja rakendamisel. Üks võimalus selleks on Euroopa Komisjoni taaste- ja vastupidavusrahastuga seotud riiklik toetus.
 • Erilist tähelepanu tuleb pöörata väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamisele (kooskõlas Euroopa digikümnendi visiooniga) ning konkreetsetele sektoritele ja riikidele, mis peavad kiirendama digitaliseerimist.
 • Tuleb säilitada ja vajaduse korral edasi arendada oskuste vajaduste prognoosimise vahendeid, näiteks Cedefopi poolt ELi tasandil välja töötatud oskuste ülevaade (Skills Panorama) või sarnased vahendid liikmesriikides, et keskenduda konkreetsemalt oskuste vajadustele digiajastul.
 • Kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavaga ja Euroopa oskuste tegevuskavaga tuleb uurida võimalusi, kuidas anda asjakohaseid oskusi haavatavatele rühmadele (näiteks eakatele töötajatele või madala formaalse haridustasemega inimestele). Samal ajal tuleb juhte koolitada seoses töökorralduse ja inimeste juhtimise eripäraga digiajastul. Koondamisest mõjutatud töötajate korral võib Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond aidata kaasa nende ümber- ja täiendkoolituse toetamisele.
 • Varajase hoiatamise vahenditega saab hoiatada poliitikakujundajaid mis tahes viidete eest, et tööhõive kvaliteet langeb digitehnoloogiate kasutuselevõtu tõttu, sealhulgas tööalase staatuse võimaliku vale liigitamise eest. Poliitikakujundajatel tuleb uurida sellise arengu põhjusi ja mõju ettevõtetele ning töötajatele, et lähtuda sellest teadlikul poliitikakujundamisel.
Read less

Kokkuvõte

Tehnika muutumine kiireneb, sest elektroonikaseadmed suudavad talletada, töödelda ja edastada üha rohkem teavet. Digitaliseerimine on muutmas ELi majandust ja tööturgu: peaaegu kolmandik ELi töökohtadest on liigitatud väga digitaliseeritud töökohtadeks. Mis on digitaalse revolutsiooni tagajärjed Read more

Tehnika muutumine kiireneb, sest elektroonikaseadmed suudavad talletada, töödelda ja edastada üha rohkem teavet. Digitaliseerimine on muutmas ELi majandust ja tööturgu: peaaegu kolmandik ELi töökohtadest on liigitatud väga digitaliseeritud töökohtadeks. Mis on digitaalse revolutsiooni tagajärjed tööhõivele ja tööle? Ja kuidas võib see mõjutada sotsiaalset dialoogi?

Eurofound on neid küsimusi uurinud põhjalikult. Teadusuuringud on liigitatud digitaliseerimise muutuste kolme suuna järgi: automatiseerimine, digitaliseerimine ja platvormid. Need mõjutavad tööhõivet, töötingimusi ja sotsiaaldialoogi. Nende uuringute peamised tulemused on koondatud veebimaterjaliks Digiajastu: automatiseerimine, digitaliseerimine ja platvormid. Aruanne tugineb sellele allikale, et teha järeldustest kokkuvõte ja esitada poliitikasoovitused.

Read less

Formats and languages

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  34
  Viitenumber: 
  EF21007
  ISBN: 
  978-92-897-2213-1
  Katalooginumber: 
  TJ-06-21-150-EN-N
  DOI: 
  10.2806/288
  Catalogue info

  Digiajastu: automatiseerimise, digitaliseerimise ja platvormide mõju tööle ja tööhõivele

  Autor(id): 
  Mandl, Irene

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2021), The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF21007EN1
  Catalogue info

  Digiajastu: automatiseerimise, digitaliseerimise ja platvormide mõju tööle ja tööhõivele

  Autor(id): 
  Eurofound

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Employment – Main opportunities and risks
  • Table 2: Quality of work and working conditions – Main opportunities and risks
  • Table 3: Social dialogue and collective bargaining – Main opportunities and risks

  List of figures

  • Figure 1: Overview of the expected challenges for work and employment by vector of change
  • Figure 2: Analytical framework of the discussion
  • Figure 3: Digitalisation intensity of establishments (%), by establishment size, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 4: Prevalence of platform work in the EU27, Norway and the UK, 2013–2014 and 2020
  • Figure 5: Change in number of employees since 2016 (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 6: Expected change in number of employees in the coming three years (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 7: Shares of employees whose jobs have high automation risk (%), by occupation, EU27, 2020
  • Figure 8: Management approach (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
 • Online resource

  The digital age: Automation, digitisation and platforms

  The digital age resource provides an overview of research findings on topics at the centre of digitalisation, structured around three vectors of change – automation, digitisation and platforms. It explores the implications of the digital revolution for employment, working conditions and social dialogue. Findings are presented in a range of research digests, policy pointers and definitions.

Uuringud, mis tehti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja avaldati hiljem, võivad sisaldada andmeid 28 ELi liikmesriigi kohta. Pärast seda kuupäeva võetakse uuringutes arvesse ainult 27 ELi liikmesriiki (EL 28 miinus Ühendkuningriik), kui ei ole märgitud teisiti.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar